Kwaliteit Hulpverlening

SKJ-registratie van de ambulant hulpverlener(s)
Alle hulpverleners van Crossing Borders Noord die begeleiding bieden aan de jongvolwassenen zijn HBO opgeleid en hebben een SKJ-registratie.
SKJ staat voor Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is het beroepsregister dat zich richt op professionals in de jeugdzorgsector om toe te zien op kwaliteit, toetsing en scholing.

Oplossingsgericht werken
Crossing Borders Noord werkt met de jongvolwassene aan de toekomst door middel van de oplossingsgerichte methode. Deze methode heeft een positieve benadering, wat helpend is voor een gemoedelijke samenwerking tussen de jongvolwassene en hulpverlener. Er wordt effectief gewerkt aan de competenties waarover de jongvolwassene beschikt door deze eigenschappen positief te bekrachtigen en te versterken.

Werken aan de 7 leefgebieden
Er wordt bij Crossing Borders Noord gewerkt met de 7 leefgebieden. Deze leefgebieden zijn: huisvesting, sociale contacten, school en/of werk, psychische gezondheid, zingeving, lichamelijke gezondheid en financiën. Door te werken aan (één van) de leefgebieden wordt er samen met de jongvolwassene zijn/haar eigen kracht in beeld gebracht. Doelen worden concreet gemaakt aan de hand van deze leefgebieden.

Korte lijnen met andere hulpverleningsorganisaties
Crossing Borders Noord heeft een groot netwerk binnen hulpverleningsorganisaties in Noord Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan verslavingszorg, psychologische hulp, onderwijs, dagbesteding en/of regulier werk.