Werkwijze

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden bij Crossing Borders Noord. Daarnaast is het mogelijk dat (jeugd)zorgorganisaties een jongere bij ons aanmelden. Na de aanmelding wordt er een kennismakingsgesprek gepland om inzichtelijk te maken wat de hulpvraag is. Dit proces kan tevens al gestart worden wanneer de jongere binnen de jeugdzorgorganisatie verblijft. Is dit niet het geval, dan vinden de eerste gesprekken plaats in de thuissituatie. Wij werken dan toe naar het moment van 18 jaar worden. Vanaf dat moment start de begeleiding van CBN.

Als uit de eerste gesprek(ken) blijkt dat Crossing Borders Noord geschikt is als hulpverleningsorganisatie voor jou/de jongere kan het traject van een jaar (wat verlengd kan worden) van start gaan. Wij werken tijdens dit jaartraject in drie fasen.

Fase 1:  In de eerste fase wordt het doelenplan concreet gemaakt en wordt hier aan gewerkt. Hierbij worden de 7 leefgebieden besproken en is de eerste stap het creëren van een eigen thuis (kan mogelijk via ouderlijk huis verlopen). In deze fase is er intensief contact tussen de jongvolwassene en de hulpverlener.

Fase 2: Tijdens de tweede fase worden de doelen bijgesteld en worden de krachten van de jongvolwassene inzichtelijk gemaakt om deze te versterken.

Fase 3: Dit is de eindfase waarin  ondersteuning geboden wordt op de achtergrond. De jongvolwassene kan nog terugvallen op de hulpverlener als dit nodig is. Daarnaast zal minimaal één keer in de twee weken een afspraak zijn om te evalueren hoe deze fase verloopt. 

Als het jaar voorbij is en de doelen behaald zijn, wordt het traject afgesloten. Zijn de doelen niet behaald dan worden mogelijkheden tot verlenging uitgezocht, want iedereen leert in zijn eigen tempo!