Ambulante Hulpverlening

Voor jongvolwassenen die tijdens hun kindertijd of jeugd veelvuldig te maken hebben gehad met hulpverleners of zelfs in hulpverleningsinstanties hebben gewoond, kan het moeilijk zijn om vanaf hun 18e levensjaar ineens alles zelf te moeten doen. Zij moeten vanaf dat moment eigen keuzes maken in de levenssituatie.

De stap van altijd hulp naar helemaal geen hulp is enorm groot. Wij helpen deze jongvolwassenen om de stap naar volwassenheid (aan de hand van de 7 leefgebieden) te verkleinen.

 

De 7 leefgebieden

Crossing Borders Noord werkt met de 7 leefgebieden.

  1. Huisvesting
  2. Sociale contacten
  3. School en/of werk
  4. Psychische gezondheid
  5. Zingeving
  6. Lichamelijke gezondheid
  7. Financiën

Samen met de jongvolwassene maken we doelen concreet aan de hand van de levensgebieden.

We streven naar het behalen van de doelen en het versterken van de kwaliteiten van de jongvolwassene!

Werkwijze in het kort

  • Begeleiden van jongvolwassenen
  • Traject van 1 jaar met verlengmogelijkheid
  • Begeleiding van CBN verloopt met een 3 fasenplan

Jongvolwassenen kunnen zichzelf aanmelden bij Crossing Borders Noord. Daarnaast is het mogelijk dat (jeugd)zorgorganisaties een jongvolwassene bij ons aanmelden.

Na de aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek om inzichtelijk te maken wat de hulpvraag is. Dit proces kan tevens al gestart worden wanneer de jongvolwassene binnen de jeugdzorgorganisatie verblijft. Is dit niet het geval, dan vinden de eerste gesprekken plaats in de thuissituatie. Wij werken dan toe naar het moment van 18 jaar worden. Vanaf dat moment start de begeleiding van Crossing Borders Noord.

Als uit de eerste gesprek(ken) blijkt dat Crossing Borders Noord geschikt is als hulpverleningsorganisatie voor jou/de jongvolwassene kan het traject van een jaar (wat verlengd kan worden) van start gaan. Wij werken tijdens dit jaartraject in drie fasen.

Fase 1

We maken het doelenplan concreet en werken hier aan. Hierbij bespreken we de 7 leefgebieden en is de eerste stap het creëren van een eigen thuis (kan mogelijk via ouderlijk huis verlopen).

In deze fase is er intensief contact tussen de jongvolwassene en de hulpverlener.

Fase 2

Tijdens de tweede fase stellen we de doelen bij en maken we de krachten van de jongvolwassene inzichtelijk om deze te versterken.

Fase 3

In de eindfase bieden we ondersteuning op de achtergrond. De jongvolwassene kan nog terugvallen op de hulpverlener als dit nodig is.

Daarnaast zal minimaal één keer in de twee weken een afspraak zijn om te evalueren hoe deze fase verloopt.

Als het jaar voorbij is en de doelen behaald zijn, sluiten we het traject af.

Zijn de doelen niet behaald dan zoeken we de mogelijkheden tot verlenging uit, want iedereen leert in zijn eigen tempo!

Kwaliteit van de hulpverlening

SKJ-registratie van de ambulant hulpverlener(s)

Alle hulpverleners van Crossing Borders Noord die begeleiding bieden aan de jongvolwassenen zijn HBO opgeleid en hebben een SKJ-registratie.
SKJ staat voor Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is het beroepsregister dat zich richt op professionals in de jeugdzorgsector om toe te zien op kwaliteit, toetsing en scholing.

Oplossingsgericht werken

Crossing Borders Noord werkt met de jongvolwassene aan de toekomst door middel van de oplossingsgerichte methode. Deze methode heeft een positieve benadering, wat helpend is voor een gemoedelijke samenwerking tussen de jongvolwassene en hulpverlener. Er wordt effectief gewerkt aan de competenties waarover de jongvolwassene beschikt door deze eigenschappen positief te bekrachtigen en te versterken.

Korte lijnen met andere hulpverleningsorganisaties

Crossing Borders Noord heeft een groot netwerk binnen hulpverleningsorganisaties in Noord Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan verslavingszorg, psychologische hulp, onderwijs, dagbesteding en/of regulier werk.

Motiverende gespreksvoering

 

Stel je vraag