Ambulante Hulpverlening

Crossing Borders Noord is er voor jongvolwassenen die een hulpvraag hebben in hun weg naar zelfstandigheid.

Sommige jongvolwassenen die wij begeleiden hebben tijdens hun kindertijd of jeugd veelvuldig te maken gehad met hulpverleners. Daardoor kan de stap extra groot zijn om vanaf hun 18e levensjaar ineens alles zelf te moeten doen. 

De stap van altijd hulp naar helemaal geen hulp is enorm groot. Wij helpen deze jongvolwassenen om de stap naar volwassenheid (aan de hand van de 7 leefgebieden) te verkleinen.

 

De 7 leefgebieden

Crossing Borders Noord werkt met de 7 leefgebieden.

  1. Huisvesting
  2. Sociale contacten
  3. School en/of werk
  4. Psychische gezondheid
  5. Zingeving
  6. Lichamelijke gezondheid
  7. Financiën

Samen met de jongvolwassene maken we doelen concreet aan de hand van de levensgebieden.

We streven naar het behalen van de doelen en het versterken van de kwaliteiten van de jongvolwassene!

Werkwijze in het kort

  • Begeleiden van jongvolwassenen
  • Traject van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
  • Begeleiding aan de hand van een 3 fasenplan

Jongvolwassenen kunnen zichzelf aanmelden bij Crossing Borders Noord. Daarnaast is het mogelijk dat (jeugd)zorgorganisaties of gemeenten een jongvolwassene bij ons aanmelden.

 

Na de aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek om inzichtelijk te maken wat de hulpvraag is. Dit proces kan tevens al gestart worden wanneer de jongvolwassene binnen de jeugdzorgorganisatie verblijft. Is dit niet het geval, dan vinden de eerste gesprekken plaats op kantoor. De hulp kan al ingezet worden voordat de jongvolwassene de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt om de overgang van 18-/18+ soepel te laten verlopen. Als uit de eerste gesprek(ken) blijkt dat Crossing Borders Noord geschikt is als hulpverleningsorganisatie voor jou/de jongvolwassene kan het traject van een jaar (wat verlengd kan worden) van start gaan. 

Fase 1

We maken het doelenplan concreet en gaan hier samen mee aan de slag. Hierbij bespreken we de 7 leefgebieden en is de eerste stap het creëren van een eigen thuis (kan mogelijk via ouderlijk huis verlopen).

In deze fase is er intensief contact tussen de jongvolwassene en de hulpverlener.

Fase 2

Er is een vertrouwensband opgebouwd tussen de jongvolwassene en hulpverlener. Er ontstaat een samenwerking waarin de jongvolwassene steeds meer eigen regie pakt in zijn/haar begeleidingstraject.

Tijdens de tweede fase stellen we de doelen bij en maken we de krachten van de jongvolwassene nog inzichtelijker om deze vervolgens te versterken.

Fase 3

In de eindfase bieden we ondersteuning op de achtergrond. De jongvolwassene kan nog terugvallen op de hulpverlener als dit nodig is.

Daarnaast zal minimaal één keer in de twee weken een afspraak plaats vinden om te evalueren hoe deze fase verloopt.

Als het jaar voorbij is en de doelen behaald zijn, sluiten we het traject af.

Zijn de doelen niet behaald dan zoeken we de mogelijkheden tot verlenging uit, want iedereen leert in zijn eigen tempo!

Kwaliteit van de hulpverlening

SKJ-registratie van de ambulant hulpverlener(s)

Alle hulpverleners die begeleiding bieden binnen Crossing Borders Noord zijn HBO opgeleid en veel van hen zijn daarnaast SKJ geregistreerd. 

Oplossingsgericht werken

Crossing Borders Noord werkt met de jongvolwassene aan de toekomst door gebruik te maken van de methodiek oplossingsgericht werken. Deze methode heeft een positieve benadering, waarbij gekeken wordt naar de krachten en kwaliteiten van de jongvolwassene. Er wordt effectief gewerkt aan de competenties waarover de jongvolwassene beschikt.

Korte lijnen in de samenwerking

Crossing Borders Noord heeft een klein en betrokken team. We werken nauw met elkaar samen, hebben korte lijnen en vaste gezichten/aanspreekpunten. 
Crossing Borders Noord heeft een groot netwerk binnen hulpverleningsorganisaties in Noord Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan verslavingszorg, psychologische hulp, onderwijs, dagbesteding en/of regulier werk. 

Motiverende gespreksvoering

Door middel van motiverende gespreksvoering ondersteunt Crossing Borders Noord de jongvolwassene die een gedragsverandering wil ondergaan in het zelfstandigheidstraject. Op deze manier wordt iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Stel je vraag