Over Crossing Borders Noord

“Mijn naam is Milou Nieboer. Ik ben de oprichter en eigenaresse van Crossing Borders Noord. Ik heb de hbo-opleiding Social Work afgerond.

Gedurende mijn leven is het helpen van mensen in mijn hart gekropen.
Ik ontwikkelde een passie voor het verlenen van hulp aan mensen met (psychische- en gedrags)problemen. Specifiek voor jongvolwassenen die moeite hebben met de deelname aan de maatschappij.

Met deze visie ben ik Crossing Borders Noord begonnen!”

Milou Nieboer

Missie

Crossing Borders Noord richt zich op jongvolwassenen die geleefd hebben in jeugdzorgorganisaties of te maken hebben gehad met jeugdzorg en daardoor nog niet de mogelijkheid hebben gehad om de maatschappij goed te leren kennen. De missie van CBN luidt dan ook als volgt: 

”Wij bieden jongvolwassenen een helpende hand naar zelfstandigheid, autonomie en integratie in de maatschappij, met als resultaat een stabieler leven!”

Visie

Er wordt een traject van één jaar met de jongvolwassene gestart (met mogelijkheid tot verlenging), waarin een contract met de jongvolwassene wordt opgesteld. In het contract wordt beschreven welke doelen er behaald moeten worden gedurende het traject. Tijdens dit traject wordt er gekeken naar de 7 leefgebieden van de jongvolwassene om doelgericht te werken naar zelfstandigheid en een stabiel leven.

We kijken naar de krachten van een persoon!

Stel je vraag