AVG

Algemene voorwaarden Crossing Borders Noord – Addendum Privacy

Het addendum Privacy maakt onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden van Crossing Borders Noord  en is van toepassing op alle transacties en bij alle rechtsverhoudingen tussen Crossing Borders Noord en cliënten en/of opdrachtgevers.

De algemene voorwaarden zijn online te lezen.

1.1 Crossing Borders Noord werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

1.2 Crossing Borders Noord zorgt ervoor dat haar medewerkers op de hoogte zijn en blijven van haar AVG-compliant werkwijze. Bovendien heeft Crossing Borders Noord strikte geheimhouding  voor de medewerkers die met persoonsgegevens werken.

1.3 Crossing Borders Noord neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up-to-date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

1.4 Indien persoonsgegevens ondanks alle zorgvuldigheid van Crossing Borders Noord verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), stelt Crossing Borders Noord de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

1.5 Crossing Borders Noord spant zich in om schade als gevolg van een datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

1.6  Op verzoek zal Crossing Borders Noord de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

1.7 Crossing Borders Noord bewaart persoonsgegevens voor maximale duur op grond van de wettelijke bepalingen.

1.8 Crossing Borders Noord maakt voor persoonsgegevens gebruik van een beveiligd rapportage systeem.

Stel je vraag